Skip to content Skip to footer

Projekt: „Zatrzymać czas”

Projekt Zatrzymać Czas dedykowany jest dla miłośników zielarskich wypraw i naturalnego stylu życia. Wyprawy są organizowane poza szlakami turystycznymi do miejsc przygotowanych przez Ambasadorki Ziołowych w Przyjęć w różnych zakątkach świata.

Projekt ma na celu łączenie miłośników ziół i kosmetyki naturalnej z możliwością poznawania bogactwa przyrody, kultury i zabytków. Projekt dedykowany miłośnikom podróży poza szlakami turystycznymi.
To warsztaty organizowane w różnych zakątkach świata, aby łączyć wszystkich miłośników natury, bez względu na pełnione funkcje, zajmowane stanowiska, kuturę, obyczaje… Projekt ma łączyć ludzi z pasjami przy jednym warsztatowym stole.
 
 

 
W każdym kraju będą powstawały inne kosmetyki z innych, rodzimych roślin, kwiatów, korzeni wykorzystując do tego piękno otaczającej przyrody i lokalne atrakcje. Projekt ,,Zatrzymać Czas,, działa w 3 obszarach:
  •  zatrzymanie czasu poprzez odpowiedni styl życia, (odżywianie ,oddech, ruch, sen, relacje) edukacja, stosowanie i poznawanie naturalnych ekstraktów z wielu roślin z różnych stron świata….
  • zatrzymanie czasu “tu i teraz” …czyli skupienie się na chwili, w której jesteśmy, uchwyceniu tego co na codzień nie dostrzegamy, ćwiczeniu uważności i technik relaksacji, zwiedzanie, podziw i ochrona dla zabytków, skupienie się na celebracji chwili wraz z Miłośnikami Natury z innych krajów, uchwycenie ulotnych chwil w relacjach filmowych i zdjęciach,
  • zatrzymanie czasu poprzez wyrażanie sprzeciwu dla dewastacji przyrody w różnych wymiarach: wycince lasów, bezsensownej wycince drzew w parkach i sercach miast. Zatrzymanie betonozy miast, sprzeciw wobec zanieczyszczaniu rzek, powietrza…. Propagowanie, edukacja, uczenie szacunku do natury, dbałości o nasze małe przestrzenie już bez sztucznych nawozów, chemii, aby cieszyć się dobrym zdrowiem jak najdłużej i pozostawić obfitość i moc z Natury kolejnym pokoleniom …